header.png
 

13-20 er et gratis samtaletilbud for alle i alderen 13 til 20 år. Vi som jobber i 13-20 er voksne med tid for ungdom. Med oss kan du snakke om alt du tenker på.

 

Her kan du sende oss anonyme spørsmål:

13-20 ønsker gjennom bruk av tid og anerkjennelse å bidra til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er, og opplever trygghet i forhold til seg selv og andre.

All kontakt med 13-20 er frivillig og kan tilpasses ungdommens egne ønsker. Ungdom trenger ikke henvisning for å snakke med 13-20, det betyr at du kan ta direkte kontakt med oss.

Ungdom som er i kontakt med 13-20 behøver ikke samtykke fra foreldre/foresatte, jamfør §31 og §33 i barneloven, se også forarbeidene til paragrafene. 13-20 har taushetsplikt og det er opp til ungdommen selv om foresatte skal få tilgang til enkeltopplysninger.

13-20 har imidlertid meldeplikt, det betyr at ansatte i 13-20 plikter å håndheve melde- og avvergingsplikt om de sitter på opplysninger som man har grunn til å tro kan skade ungdommens eller andres liv og helse. I slike tilfeller vil den aktuelle ungdom bli orientert om at slike opplysninger vil bli delt med foresatte eller meldt ifra om til det offentlige.

13-20 er en del av Den norske kirkes diakonale tjeneste. Diakoni er kirkens omsorgsarbeid, og handler om å møte mennesker med nestekjærlighet og respekt. I 13-20 ønsker vi å være medvandrere for ungdom. Det innebærer å gå ved siden av, i ungdommens tempo, og sammen reflektere over ungdommens ulike valg og muligheter.

13-20 samarbeider med kommunale og statlige instanser, kjøpesentre og lokale menigheter.

 

Du finner 13-20 i Bærum, Bergen og Ullensaker. Ta kontakt med den avdelingen som er nærmest der du bor.

 

Bærum

Du finner oss i Brambanigården i Sandvika, 13-20 sin inngang er rett overfor Kanel. Adressen er Kinoveien 4. Her tar vi imot ungdommer til samtale og har våre kontorer. Vi har også en bil og tilbyr gjerne samtaler på biltur, kafé, eller mens vi er ute og går. Du bestemmer hva som kjennes best for deg.

I Bærum samarbeider vi med skolene, helsesøstre, Politiet, Barnevernet, Sandvika Storsenter, Nokas, menighetene, BUP, Ungdomstjenesten, Utekontakten, med flere. 

Facebook: 13-20 Bærum ➜

 
 Ida Vesteraas  Ungdomsdiakon  ida@13-20.no  98267833

Ida Vesteraas
Ungdomsdiakon
ida@13-20.no
98267833

 Maria Aasheim Grosås  Ungdomsdiakon maria@13-20.no 98267831

Maria Aasheim Grosås
Ungdomsdiakon
maria@13-20.no
98267831

 Liv Hilde Myrset Briså    Ungdomsdiakon (i permisjon)

Liv Hilde Myrset Briså  
Ungdomsdiakon (i permisjon)

 Marit Juven Gjærde  Ungdomsdiakon  marit@13-20.no 98267838

Marit Juven Gjærde
Ungdomsdiakon
marit@13-20.no
98267838

 Mariann Solberg Lindtjørn  Ungdomsdiakon & faglig ansvarlig  mariann@13-20.no 98267835

Mariann Solberg Lindtjørn
Ungdomsdiakon & faglig ansvarlig
mariann@13-20.no
98267835

 

Bergen

Du finner oss i Vadmyrveien 91 i Loddefjord.

I Loddefjord samarbeider vi med Vestkanten kjøpesenter, Utekontakten, Politiet, menighetene, med flere.

Kontakt oss på:
1320bergen@gmail.com
90510637

Facebook: 13-20 Bergen

 Eli Skimmeland  Ungdomsdiakon

Eli Skimmeland
Ungdomsdiakon

 Celine Guntveit Svartvasmo  Ungdomsdiakon, medarbeider

Celine Guntveit Svartvasmo
Ungdomsdiakon, medarbeider

 Lars Håberg Ottesen  Ungdomsdiakon, medarbeider

Lars Håberg Ottesen
Ungdomsdiakon, medarbeider

 

Ullensaker

Du finner oss i Jessheim kirke. Vi har inngang i enden av den høyre kontorfløyen. Adressen er Rådhusvegen 5.

Vi samarbeider med Politiet, Securitas, Jessheim storsenter, skolehelsetjeneste, skoler, FABU (Forebyggende avdeling barn og unge).

Facebook: 13-20 Ullensaker

 Ragne Øybekk Sander  Sosionom og diakoniarbeider  ragne@ullensaker.kirkene.net  48991349

Ragne Øybekk Sander
Sosionom og diakoniarbeider
ragne@ullensaker.kirkene.net
48991349

 Anna Spilling  Diakon  anna@ullensaker.kirkene.net 48991347  

Anna Spilling
Diakon
anna@ullensaker.kirkene.net
48991347