Bedre kontakt

Hei, jeg er en jente å 15 og er ikke så veldig populær.. jeg lurte bare på om dere kunne gi meg noen tips/råd om hvordan jeg kan få bedre kontakt med gutter og jenter fra skolen og sånn?? 

Jente, 15


Svar:

Hei jente på 15.

Jeg kjenner ikke deg men jeg er sikker på at du er en jente som er verdt å få kontakt med og bli kjent med. Du kan jo tenke at de andre går glipp av noe når de ikke kjenner deg! Vi mennesker er forskjellige og det som skal til for at du skal få bedre kontakt med andre på din skole kan være forskjellig fra hva som skal til for andre å få slik kontakt. Det er vanskelig å gi råd som er spesielt rettet mot deg siden jeg ikke kjenner deg, men noen generelle råd skal du få.

Det kan være flere måter å få bedre kontakt med andre på. I utgangspunktet er det viktig at du gir de andre en sjanse til å bli kjent med deg. For å gjøre dette er det lurt å bruke de mulighetene som byr seg.

For at en skal får bedre kontakt med andre og bli kjent kreves det både at en har tid sammen med andre og at det er et gjensidig ønske om å få kontakt med den andre. Det kreves også at du eller den du ønsker kontakt med tar initiativ til å få kontakt. Et blikk , et smil, at noen begynner å prate til deg og holder seg i nærheten er slike initiativ. Dette kan skje for eksempel i friminutter eller fritimer på skolen, noen ganger blir man delt inn i grupper i undervisningssammenheng der man skal løse konkrete oppgaver sammen – noen opplever at det er lettere å bli bedre kjent da (når man har noe konkret å gjøre sammen).

Det kan være en fin start å finne noe snakke om med dem du har lyst å få kontakt med. For eksempel å begynne å prate om ting fra timen eller andre ting som skjer på skolen som du vet at de andre også har opplevd. Et annet tips er å finne felles interesser å snakke om. Den eller de du snakker med følger kanskje med på den samme tv-serien som du følger med på, eller liker den samme musikken osv.

Det er ikke alltid lett å bli bedre kjent på skolen hvor det hele tiden er mye som skjer og det er begrenset med tid. Da kan det oppleves lettere å få kontakt med andre på skolen når en gjør ting sammen over tid. Når dere for eksempel er på korte eller lengre turer med skolen kan være lettere å bli kjent. I tillegg finnes det forskjellige aktiviteter utenom skolen, jeg er sikker på at de guttene og jentene på skolen som du ønsker å bli kjent med driver med ulike aktiviterer på fritiden(?) Det gjør kanskje du også? Spør deg selv hva du liker å drive med. Kanskje du kan spørre de du har lyst til å få kontakt med hva de driver med på fritiden og hvorfor de har valgt nettopp det? Dette kan også være en måte å komme i kontakt på. Det kan være aktiviteter som trening, synge i kor, spille spill, et instrument eller andre ting som du har til felles med andre gutter og jenter på skolen.

Hilsen 13-20

Diskusjon

Snakke med mamma