Gruer meg til skole

Hei!

Jeg er en jente på 15 år og trenger hjelp… det jeg trenger hjelp med er:

Hver gang jeg står opp om morningene så vil jeg ikke på skolen. Jeg vil bare bli hjemme fordi jeg ikke liker å gå på skolen.. og det er av at jeg har lite venner på skolen og at jeg er upopulær og får dårlige karakterer.. er det vanlig tror du? Er det noe jeg kan gjøre for å få fler venner, bedre karakterer og populær?


Svar:

Hei jente på 15.

Det er vondt å høre at du gruer deg til å gå på skolen hver dag! Jeg forstår godt at det er mer fristende å være hjemme fra skolen, når du gruer deg. Det er helt normalt at en ikke har lyst til å gå på skolen når det er flere ting som gjør skolehverdagen tung, enn ting som gir glede og livslyst. Du er ikke den eneste som oppleverer å ha lite venner på skolen, er upopulær og får dårlige karakterer, jeg er sikker på at det finnes flere skoleelever som har den samme opplevelsen som deg. Det er ikke bra, verken at du eller andre opplever å grue seg til skolen, men det betyr ikke at det må fortsette å være sånn for deg!

Du spør om det er noe du kan gjøre for å få det bedre på skolen. Det kan gjøres flere ting både for å bli mer populær/få flere venner og for å få bedre karakterer. Siden jeg ikke kjenner deg er det vanskelig å gi deg spesifikke råd, men du kan få noen generelle.

På hjemmesiden http://www.ung.no/skolen/ kan du finne flere råd i forhold til å forbedre karakterene dine. Der kan du lese om hvordan du kan finne en måte å jobbe med skolearbeidet på som passer deg og som gjør at du vil få bedre karakterer.

Det gjelder å ta mot til seg når en vil bli bedre kjent med andre. Det er alltid en fare for at den du prøver å bli bedre kjent med ikke ønsker å være din venn. Men hvis man ikke prøver å bli kjent kan man heller ikke vite om det vil bli et vennskap eller ikke. Venner kjenner hverandre, liker å være sammen og stoler på hverandre. Vennskap er sårbart, en må gi av seg selv, men får også mye igjen.

I forhold til å bli kjent med andre, slik at du kan få nye venner, har jeg funnet fram noe som jeg skrev til annen ungdom som lurte på noe av det samme. Håper det er til hjelp, skriv igjen til 13-20 eller ring oss hvis du ønsker å snakke mer om det.

”Det kan være flere måter å få bedre kontakt med andre på. I utgangspunktet er det viktig at du gir de andre en sjanse til å bli kjent med deg. For å gjøre dette er det lurt å bruke de mulighetene som byr seg.

For at en skal får bedre kontakt med andre og bli kjent kreves det både at en har tid sammen med andre og at det er et gjensidig ønske om å få kontakt med den andre. Det kreves også at du eller den du ønsker kontakt med tar initiativ til å få kontakt. Et blikk , et smil, at noen begynner å prate til deg og holder seg i nærheten er slike initiativ. Dette kan skje for eksempel i friminutter eller fritimer på skolen, noen ganger blir man delt inn i grupper i undervisningssammenheng der man skal løse konkrete oppgaver sammen – noen opplever at det er lettere å bli bedre kjent da (når man har noe konkret å gjøre sammen).

Det kan være en fin start å finne noe snakke om med dem du har lyst å få kontakt med. For eksempel å begynne å prate om ting fra timen eller andre ting som skjer på skolen som du vet at de andre også har opplevd. Et annet tips er å finne felles interesser å snakke om. Den eller de du snakker med følger kanskje med på den samme tv-serien som du følger med på, eller liker den samme musikken osv.

Det er ikke alltid lett å bli bedre kjent på skolen hvor det hele tiden er mye som skjer og det er begrenset med tid. Da kan det oppleves lettere å få kontakt med andre på skolen når en gjør ting sammen over tid. Når dere for eksempel er på korte eller lengre turer med skolen kan være lettere å bli kjent. I tillegg finnes det forskjellige aktiviteter utenom skolen, jeg er sikker på at de guttene og jentene på skolen som du ønsker å bli kjent med driver med ulike aktiviteter på fritiden(?) Det gjør kanskje du også? Spør deg selv hva du liker å drive med. Kanskje du kan spørre de du har lyst til å få kontakt med hva de driver med på fritiden og hvorfor de har valgt nettopp det? Dette kan også være en måte å komme i kontakt på. Det kan være aktiviteter som trening, synge i kor, spille spill, et instrument eller andre ting som du har til felles med andre gutter og jenter på skolen”.

Tørr ikke si det til mamma

Hva skal jeg gjøre?