Å være utenfor

Mye press på skolen. Penger ,klær og mignexe påvirket venner.


Svar:

Så fint at du skriver ned disse tankene til oss! Det kan ligge mange ting bak disse ordene du har skrevet, så vi håper vi klarer å tolke litt riktig. Du skriver om mye press på skolen. Kanskje handler det om at du føler på forventning om å prestere bra i alle fag, og/eller et press i forhold til å se bra ut overfor dine venner/medelever? Vi i 13-20 hører om mange som opplever press fra medelever og venner i forhold til ha de «riktige» klærne eller de «riktige» meningene for å bli godtatt.

Ungdom i dagens samfunn kan fort oppleve at det stilles store krav om å gjøre det bra på skolen så man lykkes i livet. I tillegg blir vi bombardert av medier som forteller oss at vi må ha en perfekt kropp og et perfekt utseende for å være god nok. Og midt oppi alt så finnes også kravet om at man skal finne seg selv og være original.. Det er tungt å prøve leve opp til så høye forventninger fra alle hold, og en kan oppleve seg som utenfor hvis man ikke mestrer alt dette. Vi i 13-20 tror at det kan være godt for ungdom å sette ord på sine egne tanker og følelser rundt alle forventningene, fordi da blir kanskje forventningene mer oversiktlige, mindre tunge å bære på, og kanskje de også blir mindre viktige for hvordan man ser på seg selv? Vi i 13-20 tror at hver ungdom er unik, og vi ønsker at ungdommene skal bli sett og anerkjent for den de ER, og ikke hva de gjør eller hvordan de ser ut. Vi ønsker å være tilstede for ungdom som kjenner på et press som du beskriver, og heie dem frem i troen på seg selv! Vi håper vi har svart litt på spørsmålet ditt, og hvis du ønsker noen å snakke med om alle forventningene du kjenner på, ta gjerne kontakt med oss 

Følelser

Familie