Foreldre og psykisk vold

Hei

Fins det en lov mot psykisk vold? Er det lov for foreldre å brøle og skrike, kalle barnet sitt drittsekk, si at det skal holde kjeft, banne til dem, si at barnet er ansvarlig for at “alle bånd blir revet” mellom relasjonen osv? Dette skjer ca. 4-6 ganger i måneden i større eller mindre grad. Er dette lov?


Svar:

Hei! Takk for at du tar kontakt med oss! Det du beskriver her, er ikke slik barn skal ha det hjemme. De hendelsene du nevner, og det at du forteller at dette skjer ganske ofte, forstår vi godt at er vondt og vanskelig for deg.

I Norge er det forbudt å utsette noen for vold, og det gjelder også vold i nære relasjoner. Det er forbudt for foreldre å utøve vold mot sine barn, og det er straffbart etter norsk lov (straffeloven). Når det i loven står «vold», innebærer det både fysisk og psykisk vold. Så det er heller ikke lov til å utsette barna sine for psykisk vold. Psykisk vold er ikke alltid like lett å beskrive, og er ikke nødvendigvis like «synlig» som det fysisk vold er. Vi vil anbefale deg å lese videre på denne linken hvis du vil lære litt mer om psykisk vold: http://jegvilvite.no/?post_causes=hva-er-psykisk-vold

Psykisk vold fra foreldre mot barn er svært alvorlig, og kan medføre mye smerte og vonde følelser hos barna. Det er foreldrene som først og fremst er ansvarlige i relasjonen til sine barn. Det er derfor aldri barnet selv som er ansvarlig dersom foreldre utøver fysisk eller psykisk vold. Vi tenker at det derfor er veldig viktig at barn som opplever dette får pratet med noen de kan stole på, og at barna blir tatt på alvor. Det er viktig å få pratet om dette med en trygg voksen av flere grunner: For det første fordi det er viktig at barnet får høre at det ikke er ansvarlig for at «alle bånd blir revet» og at barnet ikke er en drittsekk. For det andre er det viktig å fortelle til noen fordi den trygge voksne kan bistå videre hvis barnet har lyst til å si ifra til foreldrene at oppførselen deres ikke er ok.

Hvis du har lyst til å prate videre om dette med en av oss i 13-20, er du veldig velkommen til å ta kontakt! Vår kontaktinfo står i margen på venstre side. Vi håper vi fikk gitt deg svar på noe av det du lurte på.

Hilsen oss i 13-20 :)

Haster!!

Piller