Anmelde?

I hvilke tilfeller er det dere anmelder uten at personen selv vil?


Svar:

Hei :) Takk for at du tar kontakt med oss! Det er litt vanskelig å vite akkurat hva du lurer på, og hvilken type anmeldelse du mener, men vi skal forsøke å svare som best vi kan.

Vi i 13-20 har både taushetsplikt og meldeplikt. Taushetsplikt betyr at det ungdommen forteller oss, blir hos oss. I samtalene med oss skal man være trygg på at man kan snakke åpent, og at ikke informasjon du gir blir videreformidlet til uvedkommende.

Samtidig har vi også meldeplikt, som betyr at vi må gå videre med informasjon som innebærer fare for ungdommens eller andres liv og helse. Dette er ved alvorlige tilfeller, hvor vår bekymring i forhold til ungdommens eller andres liv og helse blir så stor at vi  og vil hente hjelp utenfra for å sikre at saken blir behandlet på en ansvarlig måte. Å melde fra om slike alvorlige forhold er en plikt vi har gjennom norsk lov. De vi går videre til er enten foreldre, barnevern eller politi.

Når du spør om anmeldelse, høres det ut som du lurer på i hvilke tilfeller vi går videre til politiet. Vi har ikke anmeldt direkte til politiet noen gang, dette ofte fordi vi ikke vet hvem som har utført den kriminelle handlingen mot ungdommen vi prater med. I slike tilfeller samtaler vi med ungdommen om man selv ønsker å anmelde personen. Eventuelt hvis ungdommen selv har gjort noe, samtaler vi om det for å finne ut om man ønsker å anmelde det man selv har gjort. Vi har meldeplikt når det gjelder lovbrudd som skader personens eller andres liv og helse.

Når det gjelder bekymringsmelding til barnevern, vil dette være en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle. Også her har vi en plikt til å melde fra hvis vi får vite om alvorlige saker hvor det er fare for liv og helse, for å forhindre at det skjer vold, overgrep og andre lovbrudd. Denne vurderingen gjør vi alltid ut fra hva vi tror er det beste for ungdommen, og hvordan ungdommen best kan få hjelp videre.

Som vi har prøvd å understreke, er vi alltid opptatt av å skape trygghet og forutsigbarhet rundt ungdommer som kommer til oss. Man skal føle seg ivaretatt og hørt i samtaler hos 13-20.

Håper dette var svar på det du lurte på! :)

Hilsen oss i 13-20.

Sliten og forvirret

Sorg