Familie

Hva skal man gjøre vis du ikke liker å bo hos den ene foresatte, men du føler at du må bo der?


Svar:

Hei! Først av alt må vi takke for at du skriver til oss! Bare en liten oppklaring:  Siden du i ditt spørsmål har brukt ordet foresatt og ikke forelder, må vi velge å tolke dette spørsmålet som at det er foreldrene dine og ikke fosterforeldre eller andre foresatte. Dersom det skal vise seg at du bor hos fosterforeldre vil kanskje svaret vårt blitt et annet.

Det er mange barn og unge som opplever vanskeligheter fordi foreldre av ulike årsaker velger å ikke bo sammen. Det som gjør dette så vondt er at barna blir satt i en situasjon de ikke har valgt selv. Noen ganger klarer ikke foresatte å samarbeide, og barna hører at de snakker stygt om hverandre. Vi har ikke nok bakgrunn for å se hva som er årsakene til at du ikke vil bo hos din ene forelder. Vårt svar ville antagelig vært forskjellig utfra hva årsakene er. Noen barn har det dessverre veldig vanskelig sammen med foreldre fordi vedkommende oppfører seg dårlig mot barnet. Mens andre barn vil ikke bo sammen med foreldre fordi de føler at de har for strenge grenser og at man krangler. Mange ganger er det vanskelig å fortelle forelderen at man heller vil bo hos den andre fordi de tror at foresatte blir sint eller lei seg.

Det kan se ut som at du synes situasjonen din er vanskelig fordi du føler at du må bo der, men ikke liker det. Noen ganger er man i situasjoner man ikke vil, men føler man må, og det er sånn det er for deg nå. Siden det kan være mange årsaker til at du ikke liker å bo hos den ene er det vanskelig å gi deg et riktig svar på hva du skal gjøre i din situasjon. Vi kan likevel gi deg noen råd du kan velge å følge.

Dersom du er i en slik situasjon at du kan snakke med forelderen det gjelder, er det lurt å gjøre det. Prøv å fortell hvorfor du ikke liker å bo der, og hva som skal til for at du kan få det bedre. Kanskje ønsker forelderen din å gjøre noe med situasjonen, slik at det blir bedre for deg? Dersom det er vanskelig å snakke med forelderen, kan det hjelpe å snakke med en helsesøster eller en annen voksen du har tillit til. De kan gi deg noen tips til hvordan du kan gå fram i en samtale med forelderen. De kan også snakke med deg om årsakene til hvorfor du ikke liker deg hos den ene, men føler du må bo der. Helsesøster kan også henvise deg til andre som kan hjelpe deg, dersom årsakene til at du ikke liker deg hjemme er at det er konflikter i stor eller liten grad.

Vi vet ikke hvor gammel du er, men det finnes lover i Norge som forteller om barns rettigheter når barn har fylt 12 og 15. Barn skal bli hørt. Dette er et viktig prinsipp. Les mer om dette på www.ung.no/rett/459_Barneloven.html.

Vi håper at du fikk noen tips som kan passe for deg. Vi i 13-20 ønsker å være en støtte for ungdom, og du må vite at du når som helst kan benytte deg av kontaktinfoen på venstre hjørne dersom du ønsker å prate med noen av oss om dette! Det gjør vi veldig gjerne.

Lykke til :)

Forelska

Følelser