Å slå barna sine

Hei. Jeg lurte på om det er vanlig at foreldre slår barna sine. Det er ikke ofte, bare noen ganger når de blir veldig sinte? Gjør alle foreldre det? Jeg skjønner jo at de ikke vil skade barnet sitt, men de blir nok bare veldig sure…


Svar:

Dette var et veldig viktig spørsmål, takk for at du henvendte deg til oss! Vi i 13-20 vet at det finnes foreldre som slår barna sine, og at det helt sikkert er flere enn det statistikk/forskning kan fortelle. Det betyr likevel ikke at det er greit. Det er ikke på noen som helst måte greit å slå barna sine eller andre barn. Det er slik i Norge at det er ulovlig å slå barna sine. Det er fordi ingen barn skal bli skadet av dem de egentlig skal være trygge hos, og hos foreldre skal barn være trygge. Du skriver at foreldre kan slå når de blir veldig sinte, og det stemmer. Det er flere foreldre som ikke klarer å kontrollere sinnet sitt, og de kan ende opp med å slå, også selv om de ikke vil, men de gjør det fordi de blir så veldig sinte. Men det er ikke greit likevel. Selv om foreldre blir sinte, veldig sinte, skal de ikke slå barna sine. De skal heller ikke slå hverandre. Foreldre kan få hjelp til å takle sinnet sitt på en måte slik at de ikke slår. For å hjelpe barn til å bli trygge, så har vi i Norge barnevernet, som er et vern for barn når de opplever vold eller andre vonde ting hjemme. Barnevernet kan hjelpe foreldre til å lære hvordan de kan snakke med barna sine i stedet for å slå dem. Vi har også en organisasjon som heter «Alternativ til vold» (http://atv-stiftelsen.no/) som hjelper foreldre som slår personer i familien sin. For det er slik at barn skal ikke bli slått. Så hvis du opplever dette hjemme, at dine foreldre slår deg når de blir veldig sinte, så håper vi at du tar kontakt med noen du stoler på og forteller om det. For da kan både du og foreldrene dine få hjelp til å få det bra. For som oftest er det å slå ikke noe foreldre ønsker å gjøre, og det er ikke godt for barn å oppleve slikt. Voksne du kan snakke med er helsesøster på skolen, en lærer du stoler på, andre voksne som du kjenner og stoler på, en av oss i 13-20, eller ringe alarmtelefonen 116111.   Vi legger ved noen artikler om dette fra ung.no, der står det mer om de tingene vi har nevnt her:

«Hva er vold?»: 
https://www.ung.no/vold/
«Forbudt å klapse eller å slå barn»: 
http://www.ung.no/vold/2569_Forbudt_%C3%A5_klapse_barn.html
«Foreldre som er sinte og voldelige»: 
http://www.ung.no/vold/3402_Foreldre_som_er_sinte_og_voldelige.html
«Foreldre bruker vold mot mine søsken. Bør jeg anmelde?»: 
https://www.ung.no/oss/vold/71367.html
«Er det vanlig at foreldre bruker vold mot barna sine?»: 
https://www.ung.no/oss/vold/88314.html

Håper du har fått svar på det du lurte på, og tar kontakt med noen du stoler på.

Hilsen oss i 13-20.

Overgrep - definisjon

Overgrep - haster!