Overgrep - definisjon

Hvor går grensa for overgrep? Og hva er egentlig definisjonen på overgrep?


Svar:

Hei!

Dette er et spørsmål vi får ganske ofte, enten her på hjemmesiden eller når vi er rundt og underviser på skoler eller i konfirmantgrupper.

Et overgrep har en vid definisjon, og det kan dreie seg om et bredt spekter av hendelser fra krenkende ordbruk til påført samleie. Seksuelle overgrep er en fellesbetegnelse for seksuelle handlinger som blir påført en person mot hans eller hennes vilje – altså, det er her grensen går. Seksuelle overgrep er hendelser der en person truer, tvinger eller lokker en annen person til å delta i eller se på seksuell omgang, handling eller atferd.

Dette kan i noen tilfeller være juridisk straffbart. Om du ønsker å lese mer om dette, vil vi anbefale deg å lese mer på http://www.ung.no/overgrep/

Håper dette ga deg svar på det du lurte på! :)

Hilsen oss i 13-20

Internettvenner

Å slå barna sine