Traumer

Hei!
Jeg lurer på hva en traumebehandling går ut på og når man evt. trenger det. er det slik at en nødt til å gå til en spesiell person for å få det eller kan dere gjør det?


Svar:

Hei!

Så fint at du spør om dette! Før vi svarer på spørsmålene dine, tenker vi det er viktig å definere hva en traumatisk hendelse er:

Hva er en traumatisk hendelse?

Ordet traume betyr skade eller sår. Når vi snakker om psykologisk traume, mener vi en type hendelse som kan føre til psykiske skader som plager den berørte i ettertid. Det finnes mange forskjellige definisjoner av traumatiske hendelser, men felles for de fleste er at traumer:

  1.      Kommer plutselig, er ukontrollerte og overveldende
  2.      Vekker som regel en ekstrem følelse av hjelpeløshet og redsel
  3.      Er ofte en trussel mot liv og helse
  4.      Kan føre til at du blir alvorlig skadet
  5.      og/eller rammer andre slik at du blir vitne til alvorlig overgrep eller andres lidelse              eller død.

Det er vanlig å skille mellom ulike typer traumatiske hendelser. Et skille går mellom traumer påført av andre mennesker, som vold, krigsopplevelser og overgrep, og mer tilfeldige traumer, som naturkatastrofer og ulykker. En egen type traumer er de som blir påført fra personer som står deg nær, såkalte relasjonelle traumer, for eksempel familievold og incest. Det er også vanlig å skille mellom enkeltstående traumatiske hendelser (som en ulykke eller et terrorangrep) og traumer som utspiller seg gjentatte ganger over tid (psykologforeningen.no).

Det er veldig individuelt NÅR og OM man trenger traumebehandling. Det kommer an på hvordan traumet preger livssituasjon og psykisk helse, og om man selv er motivert til å gå i behandling. Noen som har opplevd et traume syns det hjelper mye å bare få snakke med en trygg voksen person om hva man bærer på, og få hjelp til hvordan leve videre uten at traumet skal påvirke hverdagen negativt. Andre har store plager i hverdagen og trenger traumebehandling av en spesialist.

Hva traumebehandling innebærer er et spørsmål som psykologspesialister innen dette feltet kan svare bedre på. Vi har ikke kompetanse på traumebehandling her hos oss, dessverre. For å få traumebehandling må man bli henvist av fastlegen eller av helsesøster, til en psykolog/ psykiater. I 13-20 har vi flere ungdommer som går til samtaler her hos oss som har opplevd traumer. Og vi er kurset i noe som heter Traumebevisst omsorg. Så om du er usikker på om du trenger traumebehandling, eller syns det er vanskelig å be om traumebehandling av fastlegen eller helsesøsteren din, må du gjerne ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe til å kartlegge om man trenger videre traumebehandling f.eks hos BUP (Barne- og ungdomspsykiatri). Og vi kan gå sammen med deg på veien dit, hvis det er ønskelig.

Håper du uansett får den hjelpen du trenger og at dette gav deg svar på det du lurte på!

Vennlig hilsen oss i 13-20

Piller

Venner...