Flytting

Kan foreldre bestemme at barnet deres ikke får lov til å flytte ut før det er 18? Selvom barnet ikke trives i eget hjem, og opplever psykisk vold? Og må foreldrene få vite hvor og hvem man flytter til?


Svar:

Hei!

Det stemmer at barn som er under 18 år ikke har lovfestet rett til å flytte hjemmefra dersom foreldrene ikke ønsker det. Dette er fordi foreldrene har et forsørgeransvar for deg fram til du fyller 18. Dersom man er under 18, har man heller ikke mulighet til å leie en bolig uten at foreldrene signerer på leiekontrakten. Det koster mye penger å bo alene, og dette er en av grunnene til at foreldre skal ha forsørgeransvaret fram til barnet selv er blitt myndig. Siden foreldrene dine har forsørgeransvar for deg, trenger de også å vite hvor du bor og hvem du bor sammen med. Vi anbefaler deg å lese mer på denne siden om hvilke rettigheter du har i forhold til bosituasjon: https://www.ung.no/flytte/1706_N%C3%A5r_kan_du_flytte_hjemmefra.html.

Når det er sagt, er det noen barn som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine fordi det er farlig og skadelig for deres fysiske og psykiske helse. I slike tilfeller skal Barnevernet kontaktes. Dersom du kjenner at du ikke kan bo hjemme slik som ting er nå, vil vi anbefale deg å enten ta kontakt med Barnevernet selv, eller å komme til oss slik at vi kan hjelpe deg med å melde ifra. Da er det viktig å få avklart hva du opplever hjemme som du selv betegner som psykisk vold. Psykisk vold er veldig alvorlig og kan blant annet beskrives som gjentakende bruk av ord eller stemme som kontrollerer, skader eller krenker den andre. Det kan også dreie seg om en truende stemning i hjemmet eller fravær av ord; at man føler frykt, avvisning og avmakt i den andres nærvær, eller at den andre avskjærer deg fra kommunikasjon. Foreldre skal ikke utøve psykisk vold overfor sine barn, og alle barn skal kunne føle seg trygge når de er hjemme. Siden du ikke skriver noe mer om hva foreldrene dine gjør, er det vanskelig å gi deg mer konkrete råd enn dette. Men ta gjerne kontakt med oss for en samtale, hvis det er noe du vil snakke mer om!

Vennlig hilsen oss i 13-20 :)

Sliter

Overgrep mot gutter