Helsesøster på skolen

Hei, jeg lurer på hvordan meldeplikten for helsesøster på skolen er. Jeg vet jo at meldeplikten er der for en god grunn, og det menes godt med den, men ønsker ikke å gå "over" den hvis det gir mening.
Gikk til en psykolog for en stund tilbake siden som fortalte mer til foreldrene mine enn det vi hadde blitt enige om, så taushetsplikt og meldeplikt er et litt ekstra viktig faktum for å tørre å snakke.

Takk på forhånd!


Hei!

Vi skjønner godt at du stiller dette spørsmålet når du tidligere har opplevd at en psykolog du hadde tillit til, brøt den tilliten og delte informasjon som ikke var avklart med deg til dine foreldre. Når tillit brytes er det vanskelig å stole på folk igjen! Nå vet ikke vi noe om bakgrunnen for at psykologen din delte mer informasjon enn avtalt, men opplevelsen av å bli utlevert slik du beskriver må ha vært vond.

Når det gjelder meldeplikten til helsesøstre på skolen, så har de den samme meldeplikten som oss andre som jobber med mennesker innenfor det vi kan kalle helse og omsorg. Helsesøster har meldeplikt om hun/han vet eller er redd for at du blir eller kommer til å bli mishandlet eller om du ikke får den omsorgen du trenger og skal få hjemme. Om du har en livstruende sykdom som du ikke undersøker eller behandler. Eller om du gjentatte ganger blir tatt for alvorlige kriminelle handlinger eller misbruk av rusmidler og lignende normløs (uakseptert) atferd. I tillegg har helsesøster meldeplikt når det er grunn til å tro at du blir utnyttet til menneskehandel. Når helsesøster har meldeplikt fører det oftest til en bekymringsmelding til barnevernet eller en telefon til politiet eller foreldre, dette må helsesøster se på med skjønn med tanke på hva som trengs for at du skal ha det best mulig. Som du forstår er det ikke alltid like lett å vite hva som utløser meldeplikten, og som du sier så er den der av en god grunn – at du skal få det bedre, ikke verre.

Samtidig er det veldig ulikt hvordan de forskjellige helsesøstrene forstår sin meldeplikt, det beste ville kanskje vært å møte helsesøster på din skole og spørre om hvordan hun/han tolker sin meldeplikt? Vi tror også det kan hjelpe å fortelle helsesøster at du er redd for å fortelle alt, og at du trenger å vite hva helsesøster kommer til å gjøre med den informasjonen du gir. Det aller viktigste, tror vi, er jo det at du får snakket om det du bærer på og at du opplever at du har tillit nok til at du klarer dette.

Lykke til!! :)

Hilsen oss i 13-20 <3

Venner, føler meg alene

Prestasjonsangst, skole